Uddannelser

Målene for CPH Pig er defineret med blik for fakultetets strategi for forskning, uddannelse og samfund:

  • Flere speciale– og ph.d.-studerende
  • Flere ErhvervsPhD-studerende og Erhvervspostdocs
  • Flere postdocs
  • Flere professorer med særlige opgaver
  • Flere publikationer i de mest ansete tidsskrifter
  • Yderligere samarbejde med erhverv, bl.a. via deltagelse i bl.a. Horizon 2020, Inno+, KIC

Læs mere om Bachelor uddannelse i husdyrvidenskab 
Læs mere om Kandidat uddannelse i husdyrvidenskab 
Læs mere om Bachelor uddannelse i veterinærmedicin