Om CPH Pig

Center for research in pig production and health øger, samler og synliggør svineforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og tjener som platform for en styrket indsats i forskning, innovation, myndighedsbetjening og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationalt og internationalt.

Det unikke ved kompetencerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er at vi har samlet forskere med baggrund og kompetencer inden for både husdyrvidenskab og veterinærvidenskab. Denne kombination af forskningskompetencer giver os en særlig stærk position til at adressere udfordringer i dansk svineproduktion med forskning i temaer som dyresundhed, dyrevelfærd og bæredygtighed.

Vores unikke kompetencer skal tjene som platform for en styrket indsats i forskning og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationale og internationale. CPH Pig vil også bidrage til at svineproduktionsområdet styrkes i uddannelserne Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab.

Ledelse

CPH Pig blev dannet af 3 institutter ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

  • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
  • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
  • Institut for Produktionsdyr og Heste

Disse 3 institutter er pr. 1. januar 2017 blevet fusioneret til 2, nemlig Institut for Klinisk Veterinærmedicin og Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab. Centret er nu forankret administrativt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Professor Jens Peter Nielsen er fungerende leder af centret.

Rådgivningspanel

Centret er endvidere organiseret med et rådgivende udvalg (Advisory Committee) af personer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Videncenter for Svineproduktion, som er en del af Landbrug og Fødevarer. Det rådgivende udvalg består af direktøren for Videncenter for Svineproduktion, Nicolaj Nørgaard, evt. et par afd. Ledere fra VSP. Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det rådgivende udvalgs medlemmer professor i svinesygdomme, Jens Peter Nielsen, institutlederne Asger Lundorff Jensen, Birgit Nørrung og Lone Brøndsted samt Skoleleder Hans Henrik Dietz.

Advisory Committee mødes 1-2 gange årligt med centrets direktør (og evt. TSC) for at rådgive om centrets aktiviteter.

Teknisk styregruppe

Centrets specifikke aktiviteter udvikles løbende af en Teknisk Styregruppe (Technical Steering Committee, TSC), der består af 1-2 akademiske repræsentanter fra hvert af de deltagende institutter. Centrets leder er, sammen med TSC, ansvarlig for den faglige ledelse af centret og implementeringen af aktiviteter inden for det fastlagte budget.

Sponsorat

Der er indgået en sponsoraftale mellem Institut for Produktionsdyr og Heste, Højbakkegård Allé 5, 2630 Taastrup og Videncenter for Svineproduktion, Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.

Baggrunden for sponsoraftalen er, at Institut for Produktionsdyr og Heste ønsker at udvide det videnskabelige samarbejde og styrke det økonomiske fundament for forskningen i CPH Pig. Videncenter for Svindeproduktion ønsker gennem sponsoratet at få øget synlighed og udbygge det videnskabelige samarbejde i relation til CPH Pig.

Se hele sponsoraftalen her.