Om CPH Pig

Center for Research in Pig Production and Health øger, samler og synliggør griseforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og tjener som platform for en styrket indsats i forskning, innovation, myndighedsbetjening og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationalt og internationalt.

Det unikke ved kompetencerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er at vi har samlet forskere med baggrund og kompetencer inden for både husdyrvidenskab og veterinærvidenskab. Denne kombination af forskningskompetencer giver os en særlig stærk position til at adressere udfordringer i dansk griseproduktion med forskning i temaer som dyresundhed, dyrevelfærd og bæredygtighed.

Vores unikke kompetencer skal tjene som platform for en styrket indsats i forskning og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationale og internationale. CPH Pig vil også bidrage til at griseproduktionsområdet styrkes i uddannelserne Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab.

Ledelse

CPH Pig blev dannet af de veterinære institutter ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

Centret er forankret administrativt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Ken Steen Pedersen er fungerende leder af centret.