Projekter

Herunder findes en oversigt over forskningsprojekter, som CPHPig arbejder med.

Professional Pig Practice
Projektleder: Lektor Helle Stege,
e-mail: hst@sund.ku.dk
"Professional Pig Practice” - Udvikling og produktion af spilbaseret e-læringsprogram til træning og dokumentation af landbrugsfaglige og veterinære kompetencer indenfor dyrevelfærd. Læs mere om Professional Pig Practice

Foto af skærmbillede fra spillet

Loose housing or temporary confinement of sows in designed farrowing pens
PhD thesis by Janni Hales Pedersen, 2015.
The overall objective of this project was to study piglet mortality in designed farrowing pens and to investigate the effects of temporary confinement of sows on piglet mortality as well as on sow behaviour and physiology. Read more about loose housing

Billede af so med smågrise

Tarmsundhed
Projektleder: Professor Jens Peter Nielsen
En række samarbejdsprojekter mellem KU og VSP har i de senere år vist, at diarre og tarmsundhed ikke håndteres optimalt hos de danske smågrise. Det er bl.a. påvist, at i de staldsektioner som svineproducenterne ikke mener, kræver behandling i vand/foder, der har omkring 33 % af grisene diarre og cirka 50 % har en eller flere tarminfektioner. Læs mere om tarmsundhed