Samarbejde

Dansk griseproduktion er af stor og væsentlig betydning for Danmark. griseeksporten beløb sig i 2011 til ca. 30 milliarder og udgjorde dermed ca. 2/3 af indtægterne fra den animalske eksport. Selvom dansk griseproduktion er effektiv, er konkurrencen stor på det globale marked, hvor arbejdsomkostningerne mange steder er væsentlig lavere end i Danmark.

Derfor er forskning i produktion og produktivitet, dyresundhed, velfærd, fødevaresikkerhed, produktkvalitet og bæredygtighed i griseproduktionen af afgørende betydning og derfor også omdrejningspunktet for CPH Pig. Forskningen strækker sig fra sundhedsprogrammer på nationalt plan, over besætningsorienteret forskning med fokus på praktisk besætningsrådgivning til grundvidenskabelige metoder på molekylært og populationsniveau. Forskningen foregår oftest i samarbejde med andre danske og udenlandske universiteter samt erhverv og myndigheder.

CPH Pig samler og synliggør griseforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og tjener som platform for en styrket indsats i forskning, innovation, myndighedsbetjening og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationalt og internationalt.

Det unikke ved kompetencerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er at vi har samlet forskere med baggrund og kompetencer inden for både husdyrvidenskab og veterinærvidenskab. Denne kombination af forskningskompetencer giver os en særlig stærk position til at adressere udfordringer i dansk griseproduktion med forskning i temaer som dyresundhed, dyrevelfærd og bæredygtighed.

Disse kompetencer skal tjene som platform for en styrket indsats i forskning og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationale og internationale. CPH Pig vil også bidrage til at griseproduktionsområdet styrkes i uddannelserne Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab.