Samarbejde

Dansk svineproduktion er af stor og væsentlig betydning for Danmark. Svineeksporten beløb sig i 2011 til ca. 30 milliarder og udgjorde dermed ca. 2/3 af indtægterne fra den animalske eksport. Selvom dansk svineproduktion er effektiv, er konkurrencen stor på det globale marked, hvor arbejdsomkostningerne mange steder er væsentlig lavere end i Danmark.

Derfor er forskning i produktion og produktivitet, dyresundhed, velfærd, fødevaresikkerhed, produktkvalitet og bæredygtighed i svineproduktionen af afgørende betydning og derfor også omdrejningspunktet for CPH Pig. Forskningen strækker sig fra sundhedsprogrammer på nationalt plan, over besætningsorienteret forskning med fokus på praktisk besætningsrådgivning til grundvidenskabelige metoder på molekylært og populationsniveau. Forskningen foregår oftest i samarbejde med andre danske og udenlandske universiteter samt erhverv og myndigheder.

Center for research in pig production and health øger, samler og synliggør svineforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og tjener som platform for en styrket indsats i forskning, innovation, myndighedsbetjening og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationalt og internationalt.

Det unikke ved kompetencerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er at vi har samlet forskere med baggrund og kompetencer inden for både husdyrvidenskab og veterinærvidenskab. Denne kombination af forskningskompetencer giver os en særlig stærk position til at adressere udfordringer i dansk svineproduktion med forskning i temaer som dyresundhed, dyrevelfærd og bæredygtighed.

Disse kompetencer skal tjene som platform for en styrket indsats i forskning og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationale og internationale. CPH Pig vil også bidrage til at svineproduktionsområdet styrkes i uddannelserne Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab.