01. oktober 2014

Indtryk fra en vellykket Road Trip

På turen besøgtes Porcus i Odense, Danske Svineproducenter i Fredericia, Krannestrup – en integreret svineproduktion, VSPs laboratorie i Kjellerup og Danish Crown Horsens.

Porcus er en rådgivende veterinær svinepraksis bestående af 9 dyrlæger. Dyrlæge Kristian Viekilde, stod for besøget og fortalte på en spændende måde om virksomheden, der hele tiden udvikler sig og holder sig opdateret med den nyeste forskning. Det var i øvrigt interessant at høre hvordan Porcus selv laver mindre afprøvninger og kampagner og afholder arrangementer der er med til at motivere landmænd og deres medarbejdere.

Direktør Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter bød på lækkert smørrebrød og gav en utrolig spændende opdatering af dansk svineproduktion. ’72 pattegrise født p.r minut’, ’21 eksporterede smågrise pr. min’, ’10.000 Euro pr. min i eksportindtægter’ – det var alt sammen øjenåbnere for hvor vigtig og stor en del af Danmark, dansk svineproduktion er.

 

Ejer af Krannestrup, Niels Aage Arve, og Chefforsker, Vivi Moustesen, VSP, gjorde besøget i staldanlægget til løsgående søer særlig interessant. Vi så bl.a. farestalden med SWAP stier til løsgående diegivende søer, som PhD-studerende, Janni Hales Pedersen har brugt i sit PhD projekt, der er et samarbejde mellem KU og VSP. Derudover så vi drægtighedsstalden, hvor VSP i øjeblikket laver afprøvninger af forskellige stiindretninger.

 

Besøget på VSP’s laboratorie i Kjellerup bød på en spændende introduktion til VSP og L&F samt SPF-sundhedskontrollen. Obduktioner og USK vagte særlig stor interesse blandt deltagerne. Det var meget lærerigt at få lov til at være med helt tæt på.

Afslutningsvis lagde CPH Pig et besøg forbi Danish Crown i Horsens, hvor Afdelingschef, Jacob Rasmussen, DC Ejerservice bød på lækre sandwich. Jacob Rasmussen holdt et interessant oplæg om bl.a. udviklingen af slagtesvineproduktionen i Danmark og ridsede op hvad det er der fra slagteriets side gør det svært at konkurrere med lande som Tyskland og Polen. 

Til trods for den faldende slagtesvineproduktion i Danmark, var det interessant at blive mindet om hvor DC så tjener sine penge, og hvilke tiltag de gør for at udvikle sit marked og motivere sine andelshavere med rådgivningstilbud, nybyggeordninger og et nyt program til E-kontrol. Under besøget var der guidet rundvisning på besøgsgangen.

Det var yderst interessant at følge alle slagteriets processer og få et indblik i, hvordan Danish Crown behandler og forarbejder kødet.

(Camilla Kaae Højgaard)